stedenbouw

Ik vind het interessant als een stedenbouwkundig (gerelateerd) vraagstuk verschillende belangen in de maatschappij raakt. Een gebouw of gebied beschouw ik in samenhang met de omgeving, de historische context en het moderne (beleids)kader. Op die manier leidt een (voor)studie voor een ontwerp of (her)ontwikkelopgave tot een duurzaam en betekenisvol resultaat waarmee alle belanghebbenden zich verbonden kunnen voelen. Een voorbeeld van zo’n studie is een visie op de omgang met een historisch parklandschap in relatie tot zijn stedelijke omgeving die verder gaat dan bijvoorbeeld het terugbrengen in oorspronkelijke staat, wat niet voldoende toekomstbestendig is. Een ander voorbeeld is het functioneel inbedden van historisch of karakteristiek binnenstedelijk gebied in de dynamische stad eromheen. Twee thema’s die voor professionals en een breed publiek van belang zijn om zich tot te verhouden.

page.php

stedenbouwkundig onderzoek

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl