research

Een voorbeeld van onderzoek waarbij mijn wetenschappelijke en persoonlijke talenten goed tot hun recht komen, is het bedenken van een alomvattend plan voor de omgang met een historisch landschap of stadsdeel dat niet meer optimaal functioneert. Voor Tilburg heb ik in kaart gebracht hoe de Oude Warande, een begin achttiende-eeuws parklandschap, een levendige plek om te toeven voor alle inwoners en bezoekers van de stad kan worden.

aanpak: casus parklandschap
Om dat te bereiken inventariseer ik archiefstukken van oude plattegronden, studies over de ontwerper en zijn gedachtegoed en beleidsstukken die in de loop der tijd effect hebben gehad op het park. Ter plaatse fotografeer, observeer en wandel ik om de ontwerpkwaliteiten die niet meer in het oog springen, boven te halen. Ik interview bewoners van toen en nu over hun herinneringen en activiteiten, maar ook specialisten die zich vanuit één perspectief inzetten voor historisch groen, bijvoorbeeld vanuit milieu of natuur.

combineren van kennis
In mijn analyse combineer ik dit alles met mijn kennis over (het functioneren van) andere historische landschappen elders op de wereld om tot een specifiek plan te komen. Dit onderzoek heeft geleid tot een lezing, een visiestuk voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en een tentoonstelling voor breed publiek in de context van het park.

Oude Warande Oude Warande plattegrond

 

 

Bewaren

page.php

waardevol onderzoek

Mijn liefde voor onderzoek en een multidisciplinaire benadering is vooral tot bloei gekomen tijdens het werken aan mijn proefschrift in Nederland, Duitsland en Italië. Ik vind het heel belangrijk dat onderzoek leidt tot hedendaagse praktische toepassingen en inzichten waarop anderen weer voortbouwen, ook al ligt het onderzoeksthema in beginsel in het verleden. Mijn proefschrift is daar een voorbeeld van.

 

Trajan’s urban landscape summary P. Doms

 

 

Zuil van Trajanus

 

Bewaren

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl