education

Wat onderwijs betreft kom ik het best tot mijn recht wanneer ik een curriculum en alles wat daarbij komt kijken – beleid, faciliteiten, bemensing – van de grond af mag opbouwen of nieuw mag vormgeven. Dat kan in het klein en in het groot.

horizonverbreding voor doelgroep
Zo heb ik, om een ‘klein’ voorbeeld te schetsen, voor verschillende doelgroepen reeksen Kunstgeschiedenis ontwikkeld die de deelnemers niet alleen laat kennismaken met de stijlperiodes en hun kenmerken, maar ook met de economische, maatschappelijke en politieke achtergronden en met de veranderende rol van de kunstenaar in de samenleving. De reeks nodigt de deelnemers uit om er zelf op uit te gaan en hun eigen positie als bijvoorbeeld kunstenaar of ontwerper in de samenleving te bepalen.

opbouwen master cultureel ondernemerschap
Een goed voorbeeld van mijn aanpak in het ‘groot’ is het opzetten van de Engelstalige master Cultureel Ondernemerschap voor topmusici uit de hele wereld. Na het inventariseren van de vaststaande randvoorwaarden (roosters, budget, Europese studienormen), maakte ik een raamwerk voor het aantal colleges, inhoudelijke hoofd- en subdoelen, didactiek, leeswerk en opdrachten voor de studenten en persoonlijke coaching voor het ontwikkelen van hun eigen artistiek en commercieel verantwoorde businessplan in de muzieksector.

van droom naar werkelijkheid
Vervolgens zocht ik gericht een team van vakmensen met gedegen kennis van de culturele sector die ook konden lesgeven en coachen om de studenten te helpen bij het verwezenlijken van hun toekomstdroom. Het is geweldig regelmatig uitnodigingen te ontvangen voor optredens van oud-studenten en het resultaat van hun bedrijf in de praktijk te zien. In dit soort opdrachten kan ik mijn analytisch vermogen combineren met mijn hart voor onderwijs en brede culturele en maatschappelijke belangstelling.

Opbouwen

 

page.php

visie op onderwijs

Goed onderwijs betekent voor mij dat een hooggekwalificeerd directie- en docententeam leerlingen en studenten een intellectuele basis(houding) bijbrengt, hen voorbereidt op vervolgonderwijs en/of de beroepspraktijk en stimuleert hun eigen professionele en persoonlijke koers te varen in de samenleving. Lesprogramma’s zijn gevarieerd en samenhangend, waarbij oog en ruimte is voor inbreng van alle betrokkenen. Ontwikkeling en implementatie van beleid is duurzaam en gericht op de lange termijn, met vanzelfsprekend de insluiting van korte termijn doelen.

 

education

 

minor cultureel ondernemerschap
Voorafgaand aan de master cultureel ondernemerschap bouwde ik de succesvolle en innovatieve minor co mee op. De studenten – circus, theater, muziek, musical en beeldend – presenteerden aan het eind van het jaar steeds hun bedrijf met pitches en performances op ons Arts Network Event.

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl