stedenbouw

Ik ben graag betrokken bij stedenbouwkundige projecten die het hart van de maatschappij raken en wat losmaken bij de mensen. Burgerparticipatie, (her)ontwikkeling van de openbare & semipublieke ruimte en parklandschappen in relatie tot hun (stedelijke) omgeving zijn bij uitstek thema’s die zich daarvoor lenen. Door mijn analytisch vermogen en persoonlijke betrokkenheid bij wat de belanghebbenden beweegt, kan ik aangeven waar kansen voor verbinding liggen om een project te realiseren. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat tijdig nagedacht wordt over de inbedding van een project in het grote stedelijke geheel, iets wat vaak over het hoofd gezien wordt. Door belanghebbenden al voorafgaand aan de besluitvorming goed te informeren over inhoudelijke kaders en de mate of wijze van inspraak, kunnen ook zogenaamde leken uitstekend meepraten en het verschil maken in een discussie en in het latere tastbare eindresultaat.

page.php

stedenbouwkundig advies

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl