klassieken

Voor  klassieken zoek ik de samenwerking met directies, gymnasiumteams (in wording) en vaksecties die gymnasiaal onderwijs willen opbouwen of (deels) opnieuw vormgeven en zich daarbij willen profileren op een manier die bij hen past. Waar nodig ondersteun ik de contacten van de classici met andere secties, teams en geledingen binnen en buiten de school. Met mijn advies draag ik bij aan communicatie, didactiek, pedagogiek en positionering van het gymnasium in een school en haar wervingsgebied. Mijn kracht is om door persoonlijke betrokkenheid en een coachende houding samen met de verschillende medewerkers tot een inhoudelijk onderbouwde en gedragen visie te komen. Het samen bouwen aan en het dragen van een visie is voor mij essentieel binnen de samenwerking. Daarbij let ik ook goed op de facilitaire randvoorwaarden. Die zijn cruciaal voor de medewerkers om de nieuwe aanpak en hun ideeën blijvend in de praktijk te brengen, zoals ikzelf maar al te goed weet uit mijn jarenlange ervaring als docent klassieken.

page.php

onderwijskundig advies

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl