consultancy

Een voorbeeld van een adviestraject waar ik met veel plezier op terugkijk is het ontwerpen en begeleiden van een klankbordtraject voor de herinrichting van een paar straten in de Tilburgse wijk Oud-Noord. De opdrachtgever had zelf al steekhoudende argumenten geformuleerd waarom hij burgerparticipatie wilde inzetten en vroeg mij een waardevolle en haalbare vorm daarvoor te bedenken binnen de strakke projectplanning. Dat de opdrachtgever nog niets had vastgesteld over de nieuwe inrichting was een absolute pre voor het welslagen van het project. Hierdoor konden we met alle betrokkenen, zowel de professionals als ‘leken’, vanaf nul beginnen en stapsgewijs toewerken naar het eindresultaat, precies zoals een gedegen burgerparticipatietraject vereist.

klankbordtraject
Na het inventariseren van de beleidskaders en wet- en regelgeving en het formuleren van alle rollen, hebben we een eerste informatieavond belegd waarin we meteen het klankbordtraject toegelicht hebben en mensen uitgenodigd hebben zich aan te melden voor de klankbordgroep. Voor iedereen was duidelijk dat het klankbordtraject de weg was om onderbouwde inbreng voor de herinrichting te leveren. Na drie buurtbijeenkomsten en acht klankbordbijeenkomsten, ondersteund met nieuwsbrieven en een infosite, was het plan gereed en doofde zelfs het laatste gesteggel over parkeerruimte. Het geeft veel genoegdoening als ik nu door het gebied fiets en bewoners en ondernemers me toeroepen hoe blij ze zijn met hun ‘nieuwe’ straten.

Klankbordtraject

page.php

niet voor de bureaulade

Hoe kan een advies weerklank krijgen in de organisatie? Ik vind het belangrijk om samen met de betrokkenen uit alle geledingen van een organisatie te inventariseren wat hun behoeftes, wensen en verwachtingen zijn en of die (al) matchen met het doel van de adviesvraag. Draagvlak in de organisatie is een must, net als transparantie en een gezonde dosis realiteitszin. Een goede en betrokken analyse leidt tot een gezamenlijke visie en waarborgt de haalbaarheid van een idee. Een eindresultaat dat aan ieders verwachting voldoet, geeft alle betrokken partijen een groot gevoel van tevredenheid.

 

Pamela Doms

Dr. Pamela Doms studeerde klassieke talen en schreef een proefschrift op het snijvlak van stedenbouw, geschiedenis en archeologie. Dit deed zij naast haar werk in de journalistiek en het onderwijs (vo en hbo) op gebied van de architectuur, klassieken, kunstgeschiedenis, onderzoek en cultureel ondernemerschap. Naast haar eigen onderneming is ze ook partner bij LEF stadsdynamica en docent klassieke talen. Typerend zijn haar analytische vermogen, gemak waarmee ze contact legt, doorzettingsvermogen en optimisme, ook bij complexe en organisatiegevoelige projecten.

dr. pamela doms

 

Actueel

Sinds 2016 ben ik verbonden aan het Gerlach Instituut Tilburg, waarvoor ik een nieuwe reeks lessen Kunstgeschiedenis heb ontwikkeld. De belangrijkste stijlperiodes en kenmerken komen voorbij, maar ook de relatie met de historische achtergrond en veranderende rol van de kunstenaar. Wat ik zo waardevol vind aan het geven van deze lessen is dat de cursisten naar musea gaan en zelf ook medecursisten enthousiasmeren over kunst die hen raakt.

 

 

Uitgelicht

Van februari tot oktober 2016 heb ik de gemeente Tilburg geadviseerd over de burgerparticipatie rondom haar voorgenomen proef met een autoluwe Nieuwlandstraat. Een collegebesluit dat nogal wat stof deed opwaaien, aangezien burgerparticipatie veel te laat werd betrokken. Na mijn analyse van de stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie en de politieke aanloop naar het besluit, heb ik samen met de projectleider en verkeerskundig adviseurs bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden uit de binnenstad in verschillende projectfasen ruimte gemaakt om persoonlijk hun onderbouwde ideeën en oplossingen te delen.

waardevolle opbrengst
Mijn kennis van en betrokkenheid bij het gebied en de mensen die er wonen en werken, hebben me enorm geholpen om tussen alle emoties de gedeelde belangen en wensen te destilleren. Op basis daarvan heeft de wethouder besloten om een alomvattend plan te maken dat het verblijfsklimaat in de héle binnenstad zal verbeteren.

Links

www.lefdynamics.nl
www.sswebs.nl