research

  • klassieken
  • geschiedenis
  • stedenbouw

Onderzoek met een wetenschappelijke benadering en concrete toepassing staat centraal. Het doel van de opdrachtgever vormt het vertrekpunt voor het creëren van een kader met inhoud, planning en voorwaarden. De veelal multidisciplinaire studie combineert bronnen- en literatuuronderzoek met interviews en verkenning op locatie. Het onderzoek leidt bij voorkeur tot een tentoonstelling, ontwerp, portret of publicatie waardoor ook andere professionals en belangstellenden geïnspireerd raken.

Voorbeeld: historisch parklandschap

“Met mijn wetenschappelijke achtergrond is dit een vertrouwde en waardevolle manier van werken voor mij die mijn analytisch vermogen, betrokkenheid, leergierigheid en precisie maximaal aanspreekt; specifieke eigenschappen die dit soort complexe opdrachten nodig hebben voor een gedegen en sprekend resultaat.”

 

Bewaren

Bewaren

consultancy

  • klassieken
  • geschiedenis
  • stedenbouw

“In de rol van consultant haal ik veel voldoening uit het verzamelen/analyseren van de ideeën en belangen van alle betrokkenen, ongeacht hun rol binnen de organisatie. Door mijn persoonlijke benadering weet ik mensen te prikkelen hun krachten onder woorden te brengen en zich in te zetten voor het gemeenschappelijke, inhoudelijke en haalbare doel dat ik op basis van de interviews en beleidskaders destilleer.”

Advies kan variëren van deelname aan een brainstormsessie tot het ontwerpen van een proces op maat. Stedenbouwkundige specialisaties zijn burgerparticipatie, (her)ontwikkeling van openbare & semipublieke ruimte en parklandschappen in relatie tot hun (stedelijke) omgeving. Onderwijskundig advies is gericht op innovatie en oprichting van studieprogramma’s voor vo en hbo met een bijzondere focus op het verankeren van gymnasium- en kunstonderwijs in de maatschappij (cultureel ondernemerschap).

Voorbeeld: klankbordtraject

Pamela Doms consultancy

Bewaren

Bewaren

Education

  • klassieken
  • geschiedenis
  • stedenbouw

Onderwijs is steeds in beweging en vraagt veel van alle betrokkenen. Opdrachten betreffen het ontwikkelen van beleid en lesprogramma’s voor met name vo en hbo en/of het coachen van leidinggevenden, docenten en studenten daarbij. Studiedomeinen zijn architectuur-, en kunstgeschiedenis, klassieke oudheid en cultureel ondernemerschap of aanverwant. Door samen op te trekken krijgen medewerkers gelegenheid hun ideeën te realiseren zonder opgeslokt te worden door teveel extra werk bovenop de reguliere taken.

Voorbeeld: oprichting master hbo

Zuil van Trajanus

“Onderwijs mag met recht een grote passie van mij worden genoemd. Of ik nu werk met jongeren of volwassenen, ik geniet ervan om samen met hen leerstof te doorgronden, nieuwe inzichten te ontwikkelen en de organisatie beter te maken. Door mijn enthousiasme, overtuigingskracht, nauwkeurigheid en eigen leergierigheid weet ik anderen te stimuleren meer de diepte in te duiken, zowel binnen als buiten de schoolorganisatie.”

 

front-page.php